Album

Vester, Camenae

Ob 30. OBletnici delovanja

Na zgoščenki je predstavljen tekmovalni opus zbora med letoma 2010 in 2019.  Skladbe so bile posnete na različnih zborovskih tekmovanjih: Spittal (2019), Tours (2018), Maribor (2010, 2016) … 

NAŠI AlbumI