Album

Moje ravno polje

Komorni zbor Orfej - Zgoščenka Moje ravno polje

slovenske narodne

Zgoščenka Moje ravno polje je prvenec Orfeja na področju izdaje nosilcev zvoka. Zgoščenka je bila v celoti posneta v studiih Radia Maribor.

SKLADBE

Marij Kogoj

Rado Simoniti

Emil Adamič

Luka Kramolc

Matija Tomc

Slavko Mihelčič

Matija Tomc

Matija Tomc

Vasilij Mirk

Daniel Grum

Karol Pahor

Aldo Kumar

France Marolt

France Marolt

Lojze Lebič

Janez Močnik

NAŠI AlbumI