Mednarodni natečaj za zborovske skladbe

International Competition For Choral Compositions

Mednarodni natečaj za zborovske skladbe Ventus aquilo, ki ga objavlja Kulturno društvo Orfej Ljutomer, je vabilo in spodbuda mednarodni skladateljski skupnosti za ustvarjanje zborovskih skladb, pri katerih ni podanih nobenih jezikovnih omejitev glede besedila oz. kulturnega ozadja skladatelja. Na ta način je mogoče doseči svobodno izražanje skladatelja, ki bo v okviru latinskih besedil iz Knjige psalmov na svoj način lahko opisal lepoto narave in stvarstva.

Skladatelji se prijavijo na natečaj tako, da pošljejo dela do vključno 12. decembra 2023 na enega od naštetih načinov:

  • po pošti na naslov Kulturno društvo Orfej Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Sloveniija
  • na elektronski naslov info@orfej.si v pdf formatu (zaželeno tudi avdio format)
  • preko aplikacije Google obrazci na tej povezavi  

The international competition for choral compositions Ventus Aquilo, published by The Cultural association Orfej Ljutomer, Slovenia, is an invitation to the international composer community for creating choral compositions without language barriers of texts or the cultural background. In this way the freedom of expression may be achieved by the composer, who in their own unique modicum may describe the beauty of nature and the creation within the framework of texts from the Book of Psalms.

The composers enter the  competition by submiting their compositions before or on December 12th 2023 via one of the below options:

  • mail to the address of Chamber Choir Orfej Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenia, Europe 
  • the email address info@orfej.si in pdf format (also desirable in audio format)
  • application Google form (link)