Album

MOJE RAVNO POLJE [MY FLAT FIELD]

Komorni zbor Orfej - Zgoščenka Moje ravno polje

SLOVENIAN TRADITIONAL (FOLK) SONGS

The album Moje ravno polje is Orfej‘s debut recording. It was recorded entirely in the studios of Radio Maribor.

SONGS

Marij Kogoj

Rado Simoniti

Emil Adamič

Luka Kramolc

Matija Tomc

Slavko Mihelčič

Matija Tomc

Matija Tomc

Vasilij Mirk

Daniel Grum

Karol Pahor

Aldo Kumar

France Marolt

France Marolt

Lojze Lebič

Janez Močnik

Albums